هالووین چگونه جشن گرفته می شود؟

متن در مورد جشن هالووین

هالووین، 31 اکتبر است. هالووین را همچنین “شب تمام مقدسات” یا “شب تمام مقدسین” می نامند. بنا بر بعضی از روایات ریشه ی این تعطیلی از یک تعطیلی ِ مسیحی است که از مرده ها یاد می کند. بعضی هم می گویند این تعطیلی ریشه در رسومِ فصلِ برداشتِ ایرلندی ها دارد. ولی در آمریکا کمتر تمرکز روی عزیزان از دست رفته (نظریه ی اول) یا کشاورزی (نظریه ی دوم) است.

در جشن هالووین، بچه ها لباس های ترسناک می پوشند و به در خانه ها رفته و درخواست آبنبات می کنند. به این کار جایزه یا تهدید (trick or treat) می گویند. وقتی بچه ها زنگ یا در خانه ای را می زنند، می گویند؛ جایزه یا تهدید؟ به این دلیل این را می گویند که اگر جایزه ی خوشمزه ای به آن ها ندهند، صاحب خانه  را به شوخی تهدید کرده و می ترسانند. به این صورت صاحب خانه ها به بچه ها آبنبات، کشمش یا جایزه ی خوراکی دیگری می دهند.

در جشن هالووین، خیلی ها خانه هایشان را آذین بندی می کنند تا به بچه ها نشان دهند که در این مراسم شرکت کرده و آن ها می توانند زنگ شان را برای آبنبات بزنند. دکورهای سنتی اغلب شامل نورهای رشته ای و کاذب و کدو تنبل های شکم خالی ای که صورتی روی آنها طراحی شده و داخلشان شمع روشن است، هستند.

وقتی مسیحیان باستان، هالووین را جشن گرفتند از این کدو تنبل ها استفاده شد. آنها فکر می کردند این کدو تنبل های شکم خالی با صورتی ترسناک و نور لرزان شمع باعث ترساندن و دور کردن ارواح شیطانی می شوند. در اصل، در قدیم به جای کدو تنبل از شلغم استفاده می کردند.

برای تزیین اغلب از رنگ های سیاه و نارنجی استفاده می شود.

هالووین فقط برای بچه ها نیست. بزرگترها هم با شرکت در مهمانی هایی که لباس های عجیب و ترسناک می پوشند از این شب لذت می برند. معمولا مسابقه ای هم بر سر این که بهترین لباس کدام بود، برگزار می شود.

در هالووین همچنین مسابقه ی سیب روی آب هم معمول است. به این صورت که افراد باید سیبی را که در سطل آب بزرگی است بدون کمک دست فقط با دندانشان بگیرند.

بعضی دیگر هالووین را با ترساندن خودشان جشن می گیرند. آن ها به خانه های جن زده می روند. خانه هایی که در آن آدم ها مثل ارواح، زامبی ها و گرگینه ها لباس می پوشند و برای ترساندن مهمان ها از جاهای مختلف خانه جلوی آن ها می پرند.

همچنین افراد قصه های ترسناک تعریف کرده یا فیلم های ترسناک می بینند.هالووین مبارک

Halloween

Halloween is on October 31. It is also called All Hallows’ Eve or All Saints’ Eve. This is because, according to some, the holiday has its roots in a Christian holiday that remembers the dead. Others say the holiday has its roots in the ancient harvest season traditions of Ireland. In the U.S. though, the focus is less on memories of the dearly departed or agriculture.

 It is about kids dressing up in scary costumes and going door-to-door asking for candy. This is called trick-or-treating. When children knock on the door of a house or ring the doorbell, they usually say “Trick or Treat”. The “trick” part is a fake threat signaling that the kids will commit a prank if they aren’t given something delicious. Homeowners then give the children candy, raisins, or some other food treat.

 Many homeowners decorate their houses to prepare for the holiday and let kids know that they are participating and can ring the bell for candy. Traditional decorations often include jack-o’-lanterns, which are pumpkins with faces carved into them and candles inside. Jack-o’ lanterns were thought to scare away evil spirits when Halloween was first celebrated among the ancient Christians. Also turnips, not pumpkins, were originally used. People often decorate using the colors black and orange.

Halloween is not just for kids; adults get in on the fun by attending costume parties. There are often contests for who has the best costume. There are also games bobbing for apples, where people have to get an apple using only their teeth from a large bucket of water.

Other people celebrate by scaring themselves by going to haunted houses, homes where people dressed up as ghosts, zombies, and werewolves and jump out to frighten guests.

People also tell scary stories or watch horror movies.

دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *