با روش “مدرسه در خانه” درس بخوانید!

مدرسه در خانه

همه ی والدین چشم انتظار روزی که بچه هایشان به مدرسه بروند نیستند. در اصل بعضی از پدر مادرها هرگز دانش آموزانشان را به مدرسه نمی فرستند. در عوض آن ها انتخاب می کنند که به بچه هایشان در خانه درس بدهند. به این روش مدرسه در خانه می گویند.

والدین، مراقبت کننده ها یا معلم های خصوصی به جای اینکه بچه ها را به مدارس خصوصی یا دولتی بفرستند تا رسما تحت آمورش قرار بگیرند، شخصا آموزش شان می دهند.

در آمریکا فقط سه درصد از بچه ها در خانه درس می خوانند.

دلایل زیادی برای اینکه والدین مدرسه در خانه را انتخاب می کنند وجود دارد. یک دلیل این پدر مادرها این است که احساس می کنند بچه شان در مدرسه امنیت ندارد. آن هم بخاطر قلدری ها و رشد حضور پلیس در مدارس است. پدر مادرهای دیگری می خواهند که تحصیلات بچه شان بر اساس مذهب یا عقاید معنوی شان باشد. در عین حال بعضی دیگر از بزرگترها احساس می کنند که آموزش در مدرسه به اندازه ی کافی خوب نیست.

مدرسه در خانه همچنین برای خانواده هایی که در مناطق روستایی زندگی می کنند یا خانواده هایی که زیاد سفر می روند، مثل هنرپیشه ها، انتخاب مناسبی است.

برای مدرسه در خانه روش های زیادی وجود دارد. مدرسه در خانه به والدین اجازه می دهد درس ها را بنا به نیاز فرزندشان شخصی ساری کنند. خانواده ها می توانند برای استفاده کتاب های معمول را تهیه کنند یا مفاد درسی خودشان را طرح کنند. بعضی از والدین فلسفه ی نه مدرسه را دنبال می کنند. این حکمت به بچه ها اجازه می دهد بنا به کنجکاوی طبیعی شان کِی و چگونگی یادگیری را انتخاب کنند.

بعضی ها نگرانند که سیستم مدرسه در خانه یعنی بچه ها فرصت اجتماعی شدن را نخواهند داشت. در جواب به این نگرانی چندی از خانواده ها گردهمایی هایی را به وجود آورده اند. در این گردهمایی ها گروهی از دانش آموزان مدرسه در خانه دور هم  جمع می شوند و آموزش هایی را می بینند. همچنین در فعالیت های معمولی که در مدارس برگزار می شود مثل اردوها یا مجالس رقص شرکت خواهند کرد.

با مدل مدرسه در خانه درس خواندن به این معنی نیست که دانش آموزان نمی توانند به دانشگاه بروند. اغلب دانشگاه ها دانش آموزان مدرسه در خانه را پذیرش می کنند. اگر چه این مهم است که والدین یا دانش آموزان پوشه یا مدارکی از آنچه یادگرفته اند را جمع آوری کنند.

دانش آموز

Homeschool

Not every parent looks forward to the day when their child goes off to school. In fact some parents are not sending their students to school at all. Instead they are choosing to teach their children at home. 

This is called homeschooling. Parents, caregivers, or private tutors educate children individually at home instead of sending them off to be formally educated in public or private schools. 

In the U.S. only about three percent of children are homeschooled.

There are many reasons why some parents choose to homeschool. One reason is that some parents do not feel their children are safe in school because of bullying and a growing trend of police in school. Other parents want their child’s education to be based on their religion or moral beliefs. Yet other parents feel like the education in school is not good enough.

Homeschooling is also seen as a choice for families that live in rural areas, and families that travel, like actors.

There are many different ways to homeschool, and homeschooling allows parents to customize lessons based on their children’s needs. 

Families can purchase textbooks to use or create their own materials. Some parents follow a philosophy called unschooling, which allows a child to determine when, and how they want to learn based on their natural curiosity. 

Some worry that homeschooling means students won’t have opportunities to socialize. To answer this concern, some families have created cooperatives, where a group of homeschooled students will learn and play together and participate in activities that would normally happen in school like field trips and prom.

Being homeschooled doesn’t mean a student cannot go to college. Most colleges accept homeschooled students. It is important, however, for parents and students to create a portfolio or proof of what has been learned.

دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *