تفاوت دبستان با راهنمایی و مدرسه متوسطه

تفاوت دبستان با راهنمایی

وقتی بچه ای کلاس پنجم یا ششم را در مدرسه ابتدایی تمام می کند، فارغ التحصیل شده و به مدرسه راهنمایی یا دبیرستان می رود. این مدرسه یک ساختمان است یا مجموعه ای از ساختمان هاست.

اغلب دانش آموزان در مدرسه متوسطه 10 تا 14 ساله هستند. سیستم کلاس بندی هم در مدرسه متوسطه همچنان ادامه دارد. مدرسه متوسطه اغلب از کلاس ششم یا هفتم شروع می شود و با کلاس هشتم تمام می شود.

بعضی از مدارس ابتدایی از مهدکودک تا کلاس هشتم ادامه دارند، که خیلی هم متداول نیستند.

اکثر دانش آموزان بنا به محل زندگی شان به مدرسه متوسطه ای ارجاع داده می شوند. درحالی که مدرسه های متوسطه دولتی مخصوص، خصوصی و امتیازداری هستند که فرآیند ثبت نام خودشان را دارند.

هدف مدرسه متوسطه آماده سازی دانش آموز برای رفتن از دبستان به دبیرستان است.

مدرسه متوسطه دانش آموزان را برای زندگی دبیرستانی آماده می کند.

در مدرسه متوسطه دانش آموزان تمام روز را با معلم شان در یک کلاس سر نمی کنند.

آن ها کلاس ها را برای درس های مختلف عوض می کنند و برای هر درس معلم متفاوتی دارند.

در مدرسه متوسطه حتی بعضی از دانش آموزان می توانند کلاس ها و درس هایشان را خودشان انتخاب کنند، که به آن انتخابی ها می گویند.

دسته ای از درس ها پایه هستند که همه باید آن ها را بگذرانند.

که شامل انگلیسی، ریاضی، علوم و درس های اجتماعی یا تاریخی هستند.

باشگاه و درس تربیت بدنی هم همچنین مورد نیازند.

یک جزیی از مدرسه متوسطه درس یا کلاس خانه است، کلاس یا درسی که دانش آموزان با برنامه ریزی روزی یا هفته ای یک بار به آن کلاس می روند. معلم درس خانه توجه ها را جلب می کند و چیزهایی را که بچه ها باید بدانند درس می دهد.

درس خانه به بچه ها کمک می کند که احساس تعلق کنند به این صورت که همواره معلم و کلاس مشترکی با هم دارند.

این کمکی است برای انتقال از دبستان به دبیرستان.

وقتی دانش آموزی متوسطه را تمام کرد مراسم فارغ التحصیلی دارد و به دبیرستانی که انتخاب کرده یا برایش در نظر گرفته شده می رود.

مدرسه متوسطه

Middle school

Once a child finishes 5th or 6th grade in elementary school, they graduate and go on to middle school or junior high school. This school is a separate building or set of buildings. Most students in middle school are between the ages of 10 and 14. The grade system continues in middle school. Middle school usually starts with 6th or 7th grade and ends with 8th grade. 

While they are less common, some elementary schools go from kindergarten to 8th grade.

Most students are assigned a middle school based on where they live. However, there are charter, private, and specialized public middle schools that have an application process.

The purpose of middle school is to provide a transition period between elementary school and high school. Middle school prepares students for high school life.

In middle school students don’t stay in one classroom all day with one teacher. Students change classrooms for different subjects and have different teachers for each subject. 

In middle school some students may even be able to choose some of their own classes, called electives. There is a set of core classes that all students have to take. These include English, math, science, and social studies or history classes. Gym or physical education classes are also required.

A common feature of middle school is a homeroom, which is a classroom students visit at a scheduled time once a day or once a week. A homeroom teacher takes attendance and makes announcements of things students need to know.

 The homeroom also helps students feel like there is one common place and one common teacher they see regularly. This is to help with the transition from elementary school to secondary school. 

Once a student finishes middle school, they have a graduation ceremony and go to a high school assigned to them or a high school they picked.

دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *